KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Movement for increased learning Many research projects within pedagogy display clearly measurable results when it comes to the results of physical activity and motor training on the ability to concentrate and improved school achievements. Yet our present school system is based mainly on sedentary learning. Opinions diverge concerning whether the positive effects of physical activity […]

Stefan Borell

Movement for increased learning

Many research projects within pedagogy display clearly measurable results when it comes to the results of physical activity and motor training on the ability to concentrate and improved school achievements. Yet our present school system is based mainly on sedentary learning.

Opinions diverge concerning whether the positive effects of physical activity on the ability to learn are based on social or physical factors, or whether it is a matter of both factors in cooperation. But people are in agreement that motility is incredibly important for facilitating learning.

I am going to design a piece of furniture or an aid that will increase spontaneous movement in a natural way and provide the possibility of motor training in the classroom, without disturbing the tuition.


Rörelse för ökad inlärning

Många forskningsprojekt inom pedagogik visar klart mätbara resultat av ökad koncentrationsförmåga och bättre skolprestationer till följd av fysisk aktivitet och motorisk träning. Ändå är vårt nuvarande skolsystem mestadels baserat på stillasittande inlärning.

Åsikterna går isär om den fysiska aktivitetens positiva inverkan på inlärningsförmågan har social eller fysisk grund, eller om det handlar om båda faktorerna i samverkan, men man är överens om att motoriken är otroligt viktig för att underlätta lärandet.

Jag kommer att formge en möbel eller ett hjälpmedel som på ett naturligt sätt ökar den spontana rörelsen och ger möjlighet till motorisk träning i klassrummet, utan att störa undervisningen.


Year of birth: 1975
Place of birth: Stockholm, Sweden
Website: www.borelldesign.se

Industrial Design