KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

hemmagym

Mojdeh Hassani

How can a product be adapted to a home environment without losing its product identity? A lack of balance often arises between these two halves of the field. From the point of view of the product, attempts at improvement and development often result in reproductions of furniture or sculptures so that they fit into a home environment better. How can one avoid this? What is necessary for a product to be able to cross the threshold in an honest, proud manner and be allowed to remain in the home?

Nowadays there is a comprehensive range of training forms on offer, while our lifestyles today lead to a great need to be able to train at home. But modern equipment is not adapted to the real needs of today or to the people who actually do train at home.

The goal is to gain as clear a picture as possible of which needs the target group has when it comes to training at home, and by this means to produce equipment that with all certainty is going to be put to use.


Hur kan en produkt anpassas till en hemmiljö utan att tappa sin produktidentitet? Ofta uppstår en obalans mellan dessa två planhalvor. Från produktsidans håll resulterar försök till förbättring och utveckling många gånger i avbildning möbler eller skulpturer för att bättre passa in i hemmiljön. Hur kan man undvika detta? Vad krävs för att en produkt ärligt och stolt ska kliva över tröskeln och få stanna kvar i hemmet?

Idag finns ett omfattande utbud av träningsformer, samtidigt som vår tids livsstilar medför ett stort behov av träning i hemmet. Men dagens redskap är inte anpassade till hur detta behov verkligen ser ut och vem som faktiskt tränar hemma.

Målet är att få en så tydlig bild som möjligt av vad målgruppen har för behov när det kommer till träning i hemmet, och på så vis ta fram redskap som till 100 % kommer att användas.


Year of birth: 1981
Place of birth: Tehran, Iran
Contact: mojdeh.hassani@gmail.com
Phone: + 46 (0) 73 706 47 08

Industrial Design