KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

A friend When a child falls ill with a serious disease, life changes for everybody around her/him. The child may be compelled to spend a long time in hospital and to have to endure a lot of painful treatment. Ordinary daily routine is disrupted and the new environment can be experienced as frightening. Even for […]

Linus Sundblad

A friend

When a child falls ill with a serious disease, life changes for everybody around her/him. The child may be compelled to spend a long time in hospital and to have to endure a lot of painful treatment. Ordinary daily routine is disrupted and the new environment can be experienced as frightening. Even for parents and relatives.

The parents are torn between having to take care of their working lives and the rest of the family, and being available to give support to their sick child. Situations can therefore arise when the child has to spend time in hospital without any relative close at hand.

I have investigated the possibility of creating a relationship between patient and product; a companion that is always there for the child. I have also looked more closely at how communication could be increased between the sick child and her/his friends and parents at times when they are unable to be with the child. The aim is to increase the feeling of security for the sick child and her/his relatives.


En kompis

När ett barn insjuknar i en allvarlig sjukdom förändras livet för alla i dess närhet. Barnet kan tvingas ligga en längre tid på sjukhus och utstå en mängd smärtsamma behandlingar. Den vanliga rutinen bryts och den nya miljön kan upplevas som skrämmande. Även för föräldrar och anhöriga.

Föräldrarna slits mellan att sköta sina jobb och ta hand om resten av familjen, och att närvara och stötta sitt sjuka barn. Det kan därför uppstå situationer när barnet vistas på sjukhuset utan att en anhörig är närvarande.

Jag har undersökt om det går att skapa en relation mellan patient och produkt; en kompanjon som alltid ska finnas vid barnets sida. Jag har också tittat närmare på hur kommunikationen skulle kunna utökas mellan det sjuka barnet och dess kompisar och föräldrar när de inte kan närvara på plats. Syftet är att öka tryggheten för det sjuka barnet och de anhöriga.


Year of birth: 1983
Place of birth: Stockholm, Sweden
Phone: + 46 (0) 730 287 369

Industrial Design