KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Adrenaline Auto-injector Today, just over one fifth of Swedes are suffering from some form of allergy and some of them have allergies so aggressive that they are at risk for anaphylactic shock. This shock is a life-threatening state and requires emergency medical care. Injecting adrenaline through a syringe can immediately slow this condition down. Individuals […]

Christian Högstedt

Adrenaline Auto-injector

Today, just over one fifth of Swedes are suffering from some form of allergy and some of them have allergies so aggressive that they are at risk for anaphylactic shock. This shock is a life-threatening state and requires emergency medical care. Injecting adrenaline through a syringe can immediately slow this condition down.

Individuals who have this problem must constantly carry with them an adrenaline syringe. These injectors must be small, easy to understand and adapted to an active, everyday life. Unlike insulin syringes, which have been actively developed through new designs, better sizes and with new innovative solutions, not much has happened with the adrenaline syringe.

Apart from this, my project will focus on the semiotic understanding of the product and I will also examine why adrenaline injectors have such a widespread, negative “compliance” i.e., adherence to drug treatment. One can compare this phenomenon with driving a car without a seat belt to when a user does not carry the product with them or purchase an adrenaline pen. What are the factors that cause us to make these decisions?


Adrenalin auto-injektor

Idag lider drygt var femte svensk av någon form av allergi, en del av en så aggressiv variant att de riskerar att hamna i anafylaktisk chock. Ett livshotande tillstånd som kräver akut läkarvård, men som kan bromsas genom att en adrenalinspruta injiceras omgående.

Individer som har detta problem måste alltid bära med sig en adrenalinspruta. Sprutorna måste vara små, lätta att förstå och vara anpassade för ett aktivt liv. Till skillnad från utvecklingen av insulinsprutor där man har arbetat aktivt med dessa frågor, genom design och innovativa lösningar, har det inte hänt så mycket när det kommer till adrenalinsprutor.

Detta projekt utgår från en semiotisk förståelse av produkten, men jag kommer också att undersöka varför den har en så utbredd negativ compliance – “följsamhet” – till läkemedelsbehandlingen. Man kan likna detta fenomen vid att åka bil utan bilbälte. Vilka faktorer påverkar att användarna inte tar med sig produkten, eller över huvudtaget inte införskaffar den?


Year of birth: 1977
Place of birth: Stockholm, Sweden
Contact: info@christiandesign.se
Website: www.christiandesign.se

Industrial Design