KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Emil Håkansson

At the present time it is not possible to buy a mobile phone whose production does not build on the exploitation of people and the environment. The existing ”environment-friendly” alternatives are based on an outer shell manufactured out of recycled plastic and varnished with water-based varnish. Since production companies generate capital by selling as many products as possible, short-sighted solutions arise that do not address the core of the problem with products that rapidly become worn out and lead to overconsumption.

My project investigates how one can work proactively with design in order to influence the environment. Both by influencing the length of time a person wishes to use a mobile phone and by seeing to it that a material is physically usable for as long as possible. Which type of company would profit from manufacturing a sustainable platform for communication? Who might be interested in using such a product? How can the platform be designed in order to resist wear and tear and avoid technological obsolescence?


Idag finns ingen möjlighet att köpa en mobiltelefon, vars produktion inte bygger på ett utnyttjande av människor och miljö. De ”miljövänliga” alternativ som finns är baserade på ett yttre skal tillverkat av återvunnen plast och lackerat med vattenbaserad lack. Då produktsföretag genererar kapital genom att sälja så många produkter som möjligt, uppstår kortsiktiga lösningar som inte når kärnan av problemet med produkter som slits fort och manar till överkonsumtion.

Mitt projekt undersöker hur man kan arbeta med design proaktivt för att påverka miljön. Både genom att influera hur länge en person vill använda en mobiltelefon, och genom att se till så att ett material är fysiskt användbart så länge som möjligt. Vilken typ av företag tjänar på att tillverka en hållbar plattform för kommunikation? Vilka är intresserade av att använda en sådan produkt? Hur kan plattformen utformas för att stå emot slitage och undvika teknisk datering?


Year of birth: 1985
Place of birth: Kisa, Sweden
Contact: emilhaak@gmail.com
Phone: + 46 (0) 702 768 669

Industrial Design