KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Deborah Kupfer

A Monolithic Kitchen Device

Monolith derives from the Greek word monolithus and stands for; alone, single or the use of one material, a monument of natural feature consisting of a single massive stone or rock placed in a different surrounding, a massive piece of any kind of material reflecting value, character and pureness.

A monolith stands for less object and hides its inside complexity by its simplistic expression. In history, it often gets associated with religion and rituals. So why not combine daily devices which help us keep up with our modern rituals by reducing form and material to its radical minimum?

Every morning, the coffee machine and the water boiler are in use to guarantee a perfect start to the day. Still, these devices often stand by themselves on our kitchen counters and take up a lot of working space. They often never match — if you don‘t select from one product group — and bother the look of order in modern kitchens where all other electronic devices are integrated.

This monolithic kitchen device brings the beloved enjoyment of coffee and tea drinking together into one unit. It changes in a magical and proud way the process of boiling water — hot, clean water is now acting as the provider for both drinking rituals. Coffee, tea and water begin to form an ensemble, while the monolith in its expression gets reinforced.


En monolitisk köksapparat

Monolit kommer från det grekiska ordet monolithus, och betyder; ensam, ensamstående eller gjort av ett enda material, ett naturmonument som består av en enda massiv sten eller ett stenblock som placerats i en avvikande omgivning, en massiv bit av vilket ämne som helst som utstrålar värde, karaktär och äkthet.

En monolit innebär att det finns mindre av tingest och att den gömmer sin inre komplexitet i sitt förenklade uttryck. Monoliter har i historien ofta blivit förbundna med religion och ritualer. Varför då inte kombinera vardagliga apparater som bistår oss i genomförandet av våra moderna ritualer, med form och material som reducerats till sitt radikala minimum?

Kaffemaskinen och vattenkokaren används varje morgon för att garantera att vi börjar vår dag på ett perfekt sätt. Likväl står dessa apparater ofta ensamma på våra kökbänkar och tar upp en massa arbetsplatsyta. Ofta harmonierar de inte med varann – om inte de har valts ur samma produktsortiment – och stör ordningen i ett modernt kök där alla andra elektroniska apparater är samordnade.

Denna monolitiskta köksapparat förenar den kära njutning som kaffe- och tedrickande ger – allt i en enda enhet. Den förändrar vattenkokningsprocessen på ett magiskt och euforiskt sätt – varmt, rent vatten försörjer nu bägge dryckesritualerna. Kaffe, te och vatten börjar nu växa till en helhet, medan monoliten blir förstärkt i sitt uttryck.


Year of birth: 1987
Place of birth: Köln, Germany
Contact: info@deborahkupfer.com
Website: www.deborahkupfer.com

Industrial Design