KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Jennie Johansson

Spending time out in the countryside, making use of our unique Right of Public Access, and taking care of the treasures that nature offers us. This is what my project is about. In a community more and more filled with stress, nature offers us the recreation we so often need.

Berry-picking is an activity that does not demand any expensive sports equipment or any greater knowledge. Moreover one receives a pleasant reward for one’s pains in the form of forest berries that are one hundred percent ecological, full of antioxidants and other nutritious elements.

My project explores the experience of berry-picking and the products that belong to it from the perspectives of ergonomy, functionalism and expressivity.


Att vistas i naturen, utnyttja vår unika allemansrätt och ta tillvara de skatter som naturen erbjuder. Det handlar mitt projekt om. I ett allt stressigare samhälle erbjuder naturen den återhämtning vi ofta behöver.

Bärplockning är en aktivitet som inte kräver någon dyr sportutrustning eller större kunskap. Dessutom får man en trevlig lön för mödan i form av helt ekologiska skogsbär fulla av antioxidanter och andra nyttigheter.

Mitt projekt utforskar upplevelsen av bärplockning och dess tillhörande produkter ur ett ergonomiskt, funktions- och uttrycksmässigt perspektiv.


Year of birth: 1982
Place of birth: Malung, Sweden
Contact: jennie.johansson@live.com
Phone: + 46 (0) 703 047 271

Industrial Design