KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Pontus Hansson

Security screening from a user perspective

Airports are interesting from an architectural perspective, but also social and psychological. People from different parts of the world, with varying backgrounds and goals with their journeys are here linked together. For industrial designers who often direct their work towards a clearly defined target group, products that are to be used in this type of context present a major challenge.

Despite the existence of rigorous security checks at airports to protect the personnel and customers of the airline industry, many people experience both discomfort and annoyance over how the checks are carried out at present. Stress levels are often high and misunderstandings common. How can one improve the experience of passing through a security check by means of user-friendly design with a focus on product semiotics, and create an environment and products that communicates more clearly?


Säkerhetskontrollen ur ett användarperspektiv

Flygplatser är intressanta platser ur ett arkitekto¬niskt men även socialt och psykologiskt perspektiv. Människor från olika delar av världen med olika bakgrund och mening med sin resa knyts här samman. För industridesigners som jobbar mot en ofta väl definierad målgrupp innebär produkter som ska användas i ett sådant här sammanhang en stor utmaning.

Trots att de rigorösa säkerhetskontrollerna på flygplatsen finns för att skydda flygbranschens personal och kunder, så upplever många både obehag och missnöje över hur kontrollerna fungerar idag. Stressen är oftast hög och missförstånden många. Hur kan man genom användarvänlig produktdesign med fokus på produktsemiotik förbättra upplevelsen av att passera genom säkerhetskontrollen, och skapa en miljö och produkter som kommunicerar tydligare?


Year of birth: 1982
Place of birth: Stockholm, Sweden
Contact: pontus@pontush.com
Phone: + 46 (0) 736 575 803
Website: www.pontush.com

Industrial Design