KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Care for Cows

Andreij Nylander

Designing for Animals – Care for Cows

All too often, industrial design has as its starting point a consumer perspective that is also a human perspective. But there is a world within design development that is often forgotten.

“Designing for those who themselves do not have any possibility of influencing their situation.”

In my degree project I want to improve the situation for those who clearly have a lower rank in the community: cows who give milk. It is of value to reinforce the possibility of these animals to live well in a world run by human beings. If animals can enjoy a better life – do we humans not benefit from that too?


Designa för djur – Kovård

Industridesign utgår alltför ofta från ett konsument- och människoperspektiv. Men det finns en värld inom designutveckling som glöms bort.

“Att designa för någon som inte själv har möjlighet att påverka sin situation.”

I mitt examensarbete vill jag förbättra situationen för någon som uppenbarligen har en lägre position i samhället: mjölkkon. Det är värdefullt att stärka djurens möjlighet att leva gott i en värld styrd av människor. Om djuren får det bättre – drar vi människor också nytta av det?


Year of birth: 1986
Place of birth: Stockholm, Sweden
Contact: contact@andreij.com
Phone: +46 (0) 704 125 587
Website: www.andreij.com

Industrial Design