KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

disassembled digital camera

Emelie Runnquist

The threat to the climate is becoming ever more palpable and we have all realised that something must be done. As a designer I want to take my responsibility and create products that are characterised by social, economic and environmental sustainability.

We are becoming more and more digitalised nowadays, and technology is becoming more and more complicated. It is therefore essential to create a bridge between sustainable design and digital products. My project deals with investigating how our digital world fits into a sustainable society. The goal is to design a digital camera.

The camera must have the functions and be of a standard that meet the demands of the target group while at the same time having the least possible negative effect on the environment. I also want my design to be practicable in society as it is today. My aim with this project is to demonstrate that it is possible to inspire people to change instead of punishing those who do the wrong thing.


Klimathotet blir allt mer påtagligt och vi har alla insett att någonting måste göras. Som designer vill jag ta mitt ansvar och skapa produkter som utmärks av social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Vi blir idag allt mer digitaliserade, och tekniken blir mer och mer komplicerad. Därför är det nödvändigt att skapa en bro mellan hållbar design och digitala produkter. Mitt projekt handlar om att undersöka hur vår digitala värld passar in i ett hållbart samhälle. Målet är att formge en digitalkamera.

Kameran bör ha de funktioner och uppnå den standard som målgruppen kräver, samtidigt som den bör ha minsta möjliga påverkan på miljön. Jag vill även att min design ska vara realiserbar i dagens samhälle. Med projektet vill jag påvisa att det går att inspirera människor till förändring istället för att straffa dem som gör fel.


Year of birth: 1985
Place of birth: Stockholm, Sweden
Contact: emelierunnquist@comhem.se
Phone: + 46 (0) 706 114 117

Industrial Design