KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Velomobile This is a transport design project. I am analyzing existing versions of a type of human powered transport called the “Velomobile” and then designing it within context of the following information: These fully enclosed, recumbent trikes are currently used by a niche group of users that make big compromises in their lifestyle and financially […]

Daniel Short

Velomobile

This is a transport design project. I am analyzing existing versions of a type of human powered transport called the “Velomobile” and then designing it within context of the following information:

These fully enclosed, recumbent trikes are currently used by a niche group of users that make big compromises in their lifestyle and financially in order to own and use one.

Compared to a bicycle, the main benefits of the Velomobile are: all year weather protection, greater stability, greater pedaling efficiency, potential to be electrically assisted, ability to carry greater loads.

Compared to cars, the main benefits of the Velomobile are: no tax, insurance or fuel costs, much smaller initial purchase, can use cycle path infrastructure, no harm to the environment through use.

Since the Velomobile presents a feature set that falls somewhere between a bicycle and a car, I believe it could be developed and turned into a viable mode of sustainable transport for many more potential users than its current user base. It’s this feature set I will be addressing in my design, along with issues of mass production, electrical assistance and aesthetics.

(Daniel Short is on exchange at Konstfack. His home institution is The Glasgow School of Art.)


Velomobil

Det här är ett projekt inom transportdesign. Jag undersöker befintliga versioner av ett med muskelkraft framfört fordon som kallas “Velomobil” och formger det sedan med ledning av följande uppgifter:

Dessa helt täckta, lutande trehjulingar används i dag av en nischad grupp användare som gör stora personliga och ekonomiska eftergifter för att kunna äga och använda ett exemplar.

De främsta fördelarna med velomobilen, jämfört med en cykel, är: väderskydd året runt, bättre stabilitet, högre verkningsgrad av trampandet, eldrivningspotential, större lastpotential.

De främsta fördelarna med velomobilen, jämfört med en bil, är: noll utgifter för skatt, försäkringar och drivmedel, mycket lägre inköpspris, kan köras på cykelvägar, miljövänlig användning.

Med tanke på att velomobilen till funktionen hamnar någonstans mellan en cykel och en bil tror jag att den kan utvecklas till att bli ett fullt fungerande, hållbart fortskaffningsmedel för en mycket bredare målgrupp än den befintliga. Det är just funktionerna jag kommer att fokusera på i min formgivning, jämte frågeställningar om massproduktion, eldrivning och estetik.

(Daniel Short är utbytesstudent vid Konstfack. Hans heminstitution är The Glasgow School of Art.)


Year of birth: 1982
Place of birth: England, UK
Contact: daniel.short@me.com

Industrial Design