KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

montage; entrance from the yard

Tekla Severin

Story, interpretation and space. Creating an exhibition in the courtyard of the City Museum.

Vegetation, a wealth of colours, Marie Antoinette hedonism, Alice in Wonderland, the crooked and the scratched. The references were many when the City Museum tried to describe how they wanted the courtyard of the museum to be designed.

The courtyard is going to be the entrance to and an extension of the exhibition Stockholm heart Love that will be open at the City Museum during the period 6 – 19 June 2010. The project is part of Stockholm City’s venture Love 2010 that is in progress during the same period. An event whose catchwords are festive, open, participating, and the aim of which is to open up the city for its inhabitants and visitors.

I have chosen to relate to a real client with a real assignment and a specific place, as the preconditions for my degree project. I made this decision for several reasons, but first and foremost because I wanted to investigate and practise communication with the world around me, with an eye to the future.


Berättelsen, tolkningen och rummet. En utställningsgestaltning för Stadsmuseets innergård.

Växtlighet, färgrikedom, Marie Antoinette-hedonism, Alice i Underlandet, det skeva och avskavda. Referenserna var många när Stadsmuseet skulle beskriva hur de ville att museets innergård skulle utformas.

Innergården kommer att utgöra entré till och vara en förlängning av utställningen Stockholm hjärta Kärlek som pågår på Stadsmuseet den 6 – 19 juni 2010. Projektet är en del av Stockholm Stads satsning Love 2010 som pågår under samma tidsperiod. Ett event som går under ledorden festlig, öppen, delaktig, och där man vill öppna upp staden för dess invånare och besökare.

Att förhålla mig till en verklig beställare med ett reellt uppdrag och en plats är de förutsättningar jag har valt för mitt examensprojekt. Ett beslut jag tog av flera skäl, men framförallt för jag inför framtiden ville undersöka och öva mig på kommunikationen med min omvärld.


Year of birth: 1981
Place of birth: Gävle, Sweden
Contact: tekla.severin@gmail.com
Phone: + 46 (0) 762 097 070
Download press files (24 Mb)

Interior Architecture and Furniture Design