KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Pål Olofsson Rodenius

Saw, assemble

I have been inspired by the Do It Yourself movement. DIY builds on the creativity of the individual, one’s capacity for initiative and one’s desire to realise one’s ideas. I have been inspired by sheets of pattern paper used in the manufacture of clothing, and my line of furniture is based on two-dimensional patterns of furniture. The sections of the pieces of furniture are printed on and relate to a standard sheet of plywood.

In my project I provide tools for luring forth people’s ability to create and take their own initiatives. The project is aimed at those who are experienced in making furniture themselves and also those who have no experience at all. My intention is to encourage individual creativity and to communicate the idea that it is easy to create furniture.


Såga, sätt samman

Jag är inspirerad av Do It Yourself-rörelsen. DIY bygger på individens kreativitet, initiativförmåga och lust att förverkliga idéer. Jag har inspirerats av mönsterark som används inom klädtillverkning, och min möbelserie bygger på tvådimensionella mönster av möbler. Möblernas delar är tryckta på och förhåller sig till en standardskiva i plywood.

I mitt projekt ger jag redskap för att locka fram människors förmåga att skapa och ta egna initiativ. Projektet riktar sig både mot dem som har erfarenhet av att göra möbler själva, och dem som inte har det. Min intention är att uppmuntra till eget skapande och förmedla idén om att det är lätt att skapa möbler.


Year of birth: 1982
Place of birth: Visby, Sweden
Contact: pal@rodenius.se
Phone: + 46 (0) 736 413 404
Website: www.rodenius.se/pal
Download press files (13 Mb)

Interior Architecture and Furniture Design