KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Lisa Notman

SHAPE, GIVE FORM TO, DESIGN

I have chosen to carry out my degree project in several stages that can be summed up with the words experience – senses – image – object.

In order to explore and reinforce the impressions of my senses I have exposed myself to situations that have been foreign to me. The aim has been to translate feeling into imagery. This has resulted in four images. These images have in their entirety or fragmentarily inspired me to create an object or a spatial context.

My hope has been to find a new idiom and to test new working methods in my coming profession as an interior decorator and designer.


GESTALTA, GE FORM ÅT, FORMA, SHAPE, GIVE FORM TO

Jag har valt att göra mitt kandidatarbete i flera steg som kan sammanfattas i orden upplevelse – sinne – bild – objekt.

För att utforska och förstärka mina sinnesintryck har jag utsatt mig för situationer som varit främmande. Syftet har varit att översätta känslan i ett bildspråk. Detta har resulterat i fyra bilder. Bilderna har i sin helhet eller i fragment inspirerat till att skapa ett objekt eller ett rumsligt sammanhang.

Min förhoppning har varit att hitta nya formspråk, och att pröva nya arbetsmetoder i mitt blivande yrke som inredningsarkitekt och formgivare.


Year of birth: 1984
Place of birth: Stockholm, Sweden
Contact: lisanotman@hotmail.com
Phone: + 46 (0) 704 327 575

Interior Architecture and Furniture Design