KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Sketch

Momo Tham

An exhibition-hybrid
– A spatial concept for temporary or touring exhibitions and stage-performances

Hybrid means fusion. In my bachelor project I want to fuse the areas that interest me the most within my field of work: stage-design, exhibition-design and expressive interior architecture. I have studied ways of thinking about the stage and the exhibition-room and developed a spatial concept based on the workmethods at Fisksätra Museum, a museum that just opened in Fisksätra outside of Stockholm.

The spatial concept is created to work in different situations – for exhibitions, stage-performances and workshops. The walls can easily be moved and altered in order to create dynamic spaces that fit the occasion. In that way, the user can change the exhibition space beyond my influence.


En utställningshybrid
– ett gestaltningskoncept för temporära eller turnerande utställningar och scenföreställningar

Hybrid betyder korsningsform. Jag vill i mitt examensarbete korsa och förena de områden som intresserar mig mest yrkesmässigt: scenografi, utställningsdesign och uttrycksfull inredningsarkitektur. Jag har undersökt hur man kan tänka kring scenrummet och utställningsrummet och utvecklat ett rumsligt gestaltningskoncept utifrån de behov som finns i verksamheten på det nystartade Fisksätra Museum, i Nacka utanför Stockholm.

Det rumsliga koncept jag tagit fram är föränderligt för att kunna fungera i olika typer av sammanhang – för utställningar, scenlösningar och workshops. Väggar ska gå att flytta, spännande rumsligheter ska kunna skapas. Byggdelarna ska i användarens händer kunna leva vidare utanför min inverkan.


Year of birth: 1981
Place of birth: Nacka, Sweden
Contact: info@momotham.com
Phone: + 46 (0) 702 501 701
Website: www.momotham.com
Download press files (14 Mb)

Interior Architecture and Furniture Design