KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Visually stimulating details and colors

Sofia Park

Rituals, patterns and repetitions. Clarity and predictability. Autism can mean a completely different view of the world around us. I want to find out what the world might perhaps look like. What do the different rooms and objects communicate? What is really clear? What is most important for one to feel secure? And what is the finest there is?

”… I saw that there were two shelves with bags and rucksacks opposite the toilet, and that made me think about the drying-cupboard at home and how I creep in there sometimes and how that makes me feel safe.”1

“I love IDOL”, Rickard tells us. “I go to all the finals to see all the colours and the play of light. That is the best there is.”

1 M. Haddon, Den besynnerliga händelsen med hunden om natten, W&W 2003, p. 171.


Ritualer, mönster och upprepningar. Tydlighet och förutsägbarhet. Autism kan innebära en helt annorlunda syn på världen omkring oss. Jag ville ta reda på hur den världen kunde se ut. Vad kommunicerar olika rum och ting? Vad är egentligen tydligt? Vad är viktigast för att man ska känna sig trygg? Och vad är det finaste som finns?

”… jag såg att det fanns två hyllor mittemot toaletten med väskor och en ryggsäck, och det fick mig att tänka på torkskåpet därhemma och hur jag kryper in där ibland och det får mig att känna mig trygg.”1

– Jag älskar IDOL, berättar Rickard. Jag går på alla finalerna för att se på alla färgerna och ljusspelet. Det är det bästa som finns.

1 M. Haddon, Den besynnerliga händelsen med hunden om natten, W&W 2003, sid. 171.


Year of birth: 1986
Place of birth: Hudiksvall, Sweden
Contact: info@sofiapark.se
Phone: + 46 (0) 73 14 15 681
Website: www.sofiapark.se

Interior Architecture and Furniture Design