KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Jeanette Dalrot

There is always space for one more. A generous furniture project.

With questions about flexibility in smaller restaurant settings as my starting-point, I have weighed important questions and functions against each other. Which functions can achieve a pleasant compromise through interplay, and which will only appear as less flattering contrasts to one another? What is more important – comfort or companionship?

I want to produce added value with my design, and to create further potential for an already established need – sitting down. ”The shareable chair” builds on my conclusions concerning how much comfort it is reasonable to abandon for the possibility of sharing a seat.

As an interior designer I want to investigate ordinary needs and their possible solutions. I am trying to create rooms that do not compel but rather invite the user to participate in interplay with her/his surroundings. Environments and objects that do not require, but that do facilitate, interaction.


Det finns alltid plats för en till. Ett generöst möbelprojekt.

Med utgångspunkt i frågor om flexibilitet för mindre restaurangmiljöer har jag vägt viktiga frågor och funktioner mot varandra. Vilka funktioner kan samspela i en behaglig kompromiss, och vilka blir enbart till varandras mindre smickrande kontraster? Vad väger tyngst -bekvämlighet eller gemenskap?

Med min formgivning vill jag producera mervärde och ytterligare potential till ett redan etablerat behov – sittandet. ”Stolen som delar med sig” bygger på mina slutsatser angående hur mycket komfort som är rimligt att ge upp för möjligheten att dela med sig av en sittplats.

Som inredningsarkitekt vill jag undersöka vanliga behov och dess möjliga lösningar. Jag försöker skapa rum som inte tvingar utan bjuder in användaren att samspela med sin omgivning. Miljöer och objekt som inte förutsätter, men väl möjliggör, interaktion.


Year of birth: 1981
Place of birth: Älvdalen, Sweden
Contact: jeanette.dalrot@gmail.com
Phone: + 46 (0) 707 633 067

Interior Architecture and Furniture Design