KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm


The City

Christoph Gisel

Noise Pod – The Need of Urban Noise

This project is about the thought that urban noise is maybe more needed than we actually think. A lot of people can be really disturbed and upset about a noisy environment surrounding them. I want to show with this pod where you can stand, sit or lay and listen to everyday noise compositions and to show that noise can be really relaxing and enjoying.

This does not only come from the right choice of noise at the right time, it also depends on the room and environment you enjoy the soundscape in. Completely insular from the surrounding noise, you will be able to enjoy the noise you like the most. Escape from the noise that disturbs you by listening to noise you like or have good memories about.


Noise Pod – The Need of Urban Noise (Behovet av stadens ljud)

Det här projektet är sprunget ur tanken att det kanske finns ett större behov av stadens alla ljud än vad vi tror. Många människor upplever en bullrig miljö som störande och upprörande. Jag vill visa att man med den här spelaren kan stå, sitta eller ligga och lyssna på ljudinspelningar och finna det riktigt avslappnande och njutbart.

Då är inte bara rätt slags ljud vid rätt tillfälle viktigt – det är också avgörande på vilken plats och i vilken miljö man avnjuter ljudlandskapet. Helt avskärmad från omgivningens brus kan man njuta av de ljud man själv tycker bäst om. Genom att lyssna till ljud som man gillar eller har fina minnen till undkommer man de ljud som upplevs som störande.


Year of birth: 1984
Place of birth: Zürich, Schweiz
Contact: ch@nelph.com
Phone: + 46 (0) 70 945 06 87
Website: www.nelph.com

Interior Architecture and Furniture Design