KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Material sample

Amalia Sjöholm

Ornament and pine

I am searching for an expression of form beyond the modernist ideals of logic and rationality. I have chosen to work with two of the black sheep of design, ornament and pine, both of which have been banned since the 1970s, also within the current routine type of modernism.

Ornament in my world is an expression for irrationality, dreams and feelings – which I think that we need to affirm. Pine has a complex cultural history in Sweden as a low-status material. To me it represents an entertaining challenge to be able to see this material in another light and to try and raise its status, gain access for it to the drawing-room, so to speak.

Time is an important factor in my works. I want the objects that I design to age graciously and to have an expressivity of form that can hold its own for a long time.

I have created these pieces of furniture for strong, amusing individuals, with the thought in mind that in the same way that we shape our rooms, the rooms eventually will shape us.


Ornament and pine

Jag är på jakt efter ett formuttryck bortom de modernistiska idealen om logik och rationalitet. Jag har valt att arbeta med två av formgivningens svarta får, furu och ornament, som varit bannlysta efter 70-talet samt inom den rådande slentrianmodernismen.

Ornamenten är i min värld ett uttryck för irrationalitet, drömmar och känslor – något jag tycker vi behöver bejaka. Furu har en komplex kulturell historia i Sverige som lågstatusmaterial. För mig utgör det en rolig utmaning att se materialet på ett annat sätt och försöka höja statusen, få in det i finrummet.

I mina arbeten är tiden en viktig faktor. Jag vill att det jag formger ska åldras vackert och ha ett formuttryck som kan stå sig under en lång tid.

De här möblerna har jag gjort till starka och roliga individer, utifrån tanken att så som vi formar rummen, formar rummen till slut oss.


Year of birth: 1981
Place of birth: Stockholm, Sweden
Contact: amalia.sjoholm@gmail.com
Phone: + 46 (0) 707 522 366

Interior Architecture and Furniture Design