KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Stucco installation at the Konstsfack restaurant.

Axel Kårfors

Stucco boom

The development of stucco ornamentation, compared with other forms of ornament in interior design, has been relatively static after modernism. I want to search for a new idiom, beyond classical stucco depicting verdant greenery and bunches of grapes, and beyond modernist stucco that is reduced to only fulfilling such functions as embedding armature or spreading light.

In this way I want to reveal to myself and others the possibilities provided by stucco, in many ways a forgotten art. The possibilities of sculpting and creating completely unique moods in rooms.


Stuckaturboom

Inom inredningsarkitektur har utvecklingen av stuckaturornament, jämfört med annan form av ornamentik, varit förhållandevis stillastående efter modernismen. Jag vill leta efter ett nytt formspråk – bortom den klassiska stuckaturen som avbildar prunkande grönska och druvklasar, och bortom den modernistiska stuckaturen som endast är underställd funktioner som att bygga in armaturer eller sprida ljus.

På så vis vill jag, för mig själv och för andra, synliggöra möjligheter i stuckaturen som på många sätt fallit i glömska. Möjligheter att skulptera och skapa helt unika stämningar i rum.


Year of birth: 1980
Place of birth: Stockholm, Sweden
Contact: info@axelkarfors.com
Phone: +46 73 69 248 33
Website: www.axelkarfors.com
Download press files (32 Mb)

Interior Architecture and Furniture Design