KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Light interaction with object and room – Indoor, artificial lighting.

Anna Wedin

Can the interaction of an object with light change the experience of space?

My degree project is a research project in which a module system of screens, made of various lath constructions that in themselves create shadow play, is situated in three different environments. These three differ from each other when it comes to lighting. I have made use of an outdoor environment with sunlight, an indoor environment with sunlight and artificial lighting, and an environment with only artificial lighting. With the help of a set of questions concerning what happens with the light and shadows, the atmosphere, and the colours, I have made a systematic comparison of these environments.

As an interior designer and furniture designer I have by these means drawn interesting conclusions about how the experience of space can be altered using simple methods.


Kan ett objekts interaktion med ljuset förändra en rumsupplevelse?

Mitt kandidatarbete är ett forskningsprojekt där ett modulsystem av skärmar, gjorda i olika ribbkonstruktioner som i sig bildar skuggspel, är utplacerade i tre olika miljöer. Dessa skiljer sig åt vad gäller ljussättning. Jag har använt mig av en utomhusmiljö med solljus, en inomhusmiljö med solljus och artificiellt ljus, samt av en miljö med endast artificiellt ljus. Med hjälp av en uppsättning frågeställningar kring vad som händer med ljuset och skuggorna, stämningen, färgerna, har jag systematiskt jämfört dessa miljöer.

Som inredningsarkitekt och möbeldesigner har jag genom detta kommit fram till intressant fakta om hur en rumsupplevelse kan förändras med enkla medel.


Year of birth: 1986
Place of birth: Göteborg, Sweden
Contact: info@annawedin.se

Phone: +46 (0) 704 881 929

Website: www.annawedin.se

Interior Architecture and Furniture Design