KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pmFrom the third experiment, Jasmine Attié explores a stairwell physically.

Mariella Petersson

THE CHOREOGRAPHY OF SPACE

When I walk into a labyrinth I am filled with a meditative feeling. I follow the governing form and in some way we move together. When we human beings experience space we use our bodies. The body helps us to understand the aim of that particular space and to absorb its atmosphere. The body and the space around it live in a reciprocal relationship, where the form of the space can govern our way of moving and the experience of this space changes depending on how we move in it.

Which space might I be able to create using the movements of the body as my starting-point?


RUMMETS KOREOGRAFI

När jag går in i en labyrint uppfylls jag av en meditativ känsla. Jag följer den styrande formen och vi rör oss på något sätt tillsammans. När vi människor upplever rum använder vi oss av kroppen, den hjälper oss att förstå rummets syfte och ta in dess atmosfär. Kroppen och rummet lever i ett dubbelverkande förhållande, där rummets utformning kan styra vårt sätt att röra oss och upplevelsen av rummet förändras beroende på hur vi rör oss i det.

Vilket rum skulle jag kunna skapa med utgångspunkt i kroppens rörelser?


Year of birth: 1986
Place of birth: Göteborg, Sweden
Contact: mariella.petersson.post@gmail.com
Phone: +46 (0) 737 266 035

Interior Architecture and Furniture Design