KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Depiction Traces

Santhi Felldin

Depiction and ritual

In my degree project I have chosen to cast light upon the rituals of the dinner table. It is an exploration of the relationships between people, objects and space. Has every individual a unique way of relating to architecture? How does it feel to be included in an order that has been decided by someone else?

My pieces of work are often based on a curiosity about the everyday, about the situations in which human existence is allowed to become visible as part of the architecture.

To a great extent, the role of interior designer is for me a matter of narrating, staging and giving expression to people’s existence. I often work illustratively and enjoy making use of references from our world of experience.


Depiction and ritual

I mitt examensarbete har jag valt att belysa ritualer kring middagen. Det är ett utforskande av relationerna mellan människa, objekt och rum. Har varje individ ett unikt sätt att förhålla sig till arkitektur? Hur känns det att ingå i en ordning som bestämts av någon annan?

Mina arbeten baserar sig ofta på en nyfikenhet inför det vardagliga, inför de situationer där mänsklig existens tillåts bli synlig som en del av arkitekturen.

För mig handlar rollen som inredningsarkitekt till stor del om att skildra, iscensätta och ge uttryck åt människans tillvaro. Jag jobbar ofta illustrativt och använder mig gärna av referenser ur vår erfarenhetsvärld.


Year of birth: 1984
Place of birth: Stockholm, Sweden
Contact: info@santhifelldin.com
Phone: +46 (0) 735 354 495
Website: www.santhifelldin.com

Interior Architecture and Furniture Design