KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Marianne Bevort

Photographs are probably the most frequent type of image in our society. As an art teacher-to-be it is important to know how photographs affect us and the ways we have of relating to them. I want to find out how much trust there is in photographs in order to understand more about their effect in society. As an example I have chosen photographs of ghosts and spirits. I have collected photographs the aim of which is to show that ghosts exist. I have chosen these images for the precise reason that it is clear that as a viewer one can choose to believe in them or not. What I want to investigate is exactly how we can gauge the credibility of an image.


Fotografier är nog de bilder som vi har flest av i vårt samhälle. Som blivande bildpedagog är det viktigt att känna till hur fotografier verkar och vilka förhållningssätt vi har till dem. Jag vill ta reda på vilken tilltro det finns till fotografier för att förstå mer om deras verkan i samhället. Som exempel har jag valt fotografier på spöken och andar. Jag har samlat ihop fotografier som vill visa att spöken existerar. Jag har valt just sådana bilder för att det är tydligt att man som betraktare väljer att tro på dem eller inte. Det jag vill undersöka är just hur vi kan läsa av trovärdighet i en bild.


Year of birth: 1985
Place of birth: Assen, The Netherlands
Contact: marianne.bevort@gmail.com
Phone: +46 (0) 702 012 327 / +46 (0) 8 777 5275
Download press files (3 Mb)

Art Teacher Education