KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

work in progress

Kevin Conrad

On the Wings of Social Media: Liberating the Portfolio and Art Education

The Internet’s transition from a one-way communicative media to a fully interactive platform, whereby users are also co-creators, has changed the way art educators use the Internet in their curricula. The advent of Web 2.0 tools such as social networking sites has opened a new realm of possibilities in education. My thesis investigates how these new media applications are used by teachers and students in both secondary and tertiary schools.

In my work, I explore among other things, the production of digital portfolios. By posting preliminary sketches, abandoned or failed works of art, as well as final works to a blog or social media site, students can gain a holistic view of their work. In addition, the online portfolio can act as a forum for teachers and fellow classmates to leave feedback and link to other resources.


On the Wings of Social Media: Liberating the Portfolio and Art Education
(Att använda sociala medier: Släpp fram portföljen i konstundervisningen)

I och med att Internet har förvandlats från att vara ett medium för envägskommunikation till att bli en helt interaktiv plattform, där användarna också är medskapare, har förändrat konstlärarnas sätt att använda Internet i undervisningen. Med webb 2.0-verktygen – t.ex. webbplatser för sociala nätverk – har helt nya undervisningsmöjligheter öppnat sig. I mitt projekt undersöker jag hur dessa mediala tillämpningar används av lärare och elever i både grund- och högskolor.

I mitt arbete utforskar jag bland annat hur digitala portföljer blir till. Genom att en elev lägger upp skisser, förkastade eller misslyckade konstverk, eller färdigställda verk, på en blogg eller social nätverkssida kan han eller hon få en helhetsbild av sitt verk. Dessutom kan webbportföljen tjäna som forum där lärare och klasskamrater kan ge feedback och länka till andra resurser.


Year of birth: 1976
Place of birth: Portland, Oregon, USA
Contact: contact@kevinleeconrad.com
Phone: + 46 (0) 70 729 07 69
Website: www.kevinleeconrad.com

Art Teacher Education