KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Emily Fahlén

“Nothing tells memories from ordinary moments. Only afterwards do they claim remembrance on account of their scars.” – From La Jetée by Chris Marker.

A photograph is always a farewell, as somebody once said. Anchored in time but still brutally separated from its flow. Something that purely existentially will never happen again is repeated mechanically. To contemplate a photograph of one’s own is to experience a parting without really knowing what happened afterwards.

Photographs do not have a future of their own. But a story without continuation leaves no peace and images that disturb never take a real farewell. We continue the story that has been begun and ourselves attempt to answer the questions about what happened next. In that way we make ourselves into part of the story. Like falling in love and being unable to forget.


“Nothing tells memories from ordinary moments. Only afterwards do they claim remembrance on account of their scars.” – Ur La Jetée av Chris Marker.

Ett fotografi är alltid ett farväl, var det någon som sa. Förankrat i tiden men ändå brutalt separerat från dess flöde. Mekaniskt upprepas något som rent existentiellt aldrig kommer att inträffa igen. Att betrakta ett fotografi är att återuppleva ett avsked utan att egentligen veta vad som hände sen.

Fotografiet saknar framtid. Men en historia utan fortsättning lämnar ingen ro och bilderna som oroar tar aldrig riktigt avsked. Vi fortsätter den påbörjade historien och försöker själva besvara frågorna om vad som hände sen. På så vis gör vi oss till en del av berättelsen. Som att bli förälskad och inte kunna glömma.


Year of birth: 1983
Place of birth: Göteborg, Sweden
Contact: emily.fahlen@gmail.com
Phone: + 46 (0) 707 995 560
Download press files (18 Mb)

Art Teacher Education