KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

I väntan på barbarerna

Anna Lauri

Waiting for the Barbarians

In the summer of 1896, thirty-seven men, women and children left their home district in Nås in Dalarna and travelled to Jerusalem to wait for the return of Jesus. In Jerusalem they joined the nonconformist sect American Colony. Selma Lagerlöf was inspired to write her book Jerusalem based on this story. A story that reflects a society in a state of radical transformation.

I have explored places mentioned in Lagerlöf’s book, and seen what is happening there today. People live their lives in an environment filled with threat. My title refers to the Greek poet Konstantinos P. Kavafis’ poem about waiting for an invasion, the invasion that never comes.

American Colony now owns an elegant hotel to accommodate journalists and politicians, Israeli as well as Palestinian. The Damaskus Gate is threatened with closure. Walls of gold and gates of burnt glass. Jaffa in its silver-white light, where the seaspray continues spurt up over the black rocks.


I väntan på barbarerna

Sommaren 1896 lämnade 37 män, kvinnor och barn sin hembygd Nås i Dalarna och reste till Jerusalem för att invänta Jesu återkomst. I Jerusalem anslöt de sig till den frireligiösa sekten American Colony. Selma Lagerlöf inspirerades till att skriva boken Jerusalem utifrån historien. En berättelse som speglar ett samhälle i stark omvandling.

Jag har undersökt platser ur Lagerlöfs bok, och vad som sker där idag. Människor lever sina liv i en miljö fylld av hot. Titeln syftar på den grekiske poeten Konstantinos P. Kavafis dikt om väntan på invasionen; den som aldrig kommer.

American Colony hyser idag ett elegant hotell för journalister och israeliska såväl som palestinska politiker. Damaskusporten hotas av stängning. Murar av guld och portar av bränt glas. Jaffa i sitt silvervita ljus, där skummet fortsätter att spruta över de svarta klipporna.


Year of birth: 1976
Place of birth: Malung, Sweden
Contact: anna.lauri@gmail.com
Phone: + 46 (0) 733 197 502
Download press files (2 Mb)

Art Teacher Education