KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Ellinor Björklund

How does one choose to represent oneself in pictures, and what role might these pictures play? My study is about whether profile pictures on Facebook can be considered tools in the process of creating an identity. The study also deals with how different generations view this kind of picture use.

By interviewing Facebook users of differing ages, I hope to receive an insight into how they think about their own profile pictures and how they look at those of others. How does an older Facebook user view the role and function of the picture, compared with a younger?

By creating an understanding of how visual representations work, I believe that it is possible to avoid moralising and shallow interpretations of the pictures the young use on the internet, something that is important for me as a future picture- and media teacher.


Hur väljer man att representera sig själv med bilder, och vilken roll kan dessa spela? Min undersökning handlar om huruvida profilbilder på Facebook kan betraktas som verktyg i identitetsskapande processer. Undersökningen behandlar även synen på detta användande av bilder i olika generationer.

Genom att intervjua Facebookanvändare i olika åldrar hoppas jag få insyn i hur de tänker kring sina egna profilbilder och hur de ser på andras. Hur uppfattar en äldre Facebookanvändare bildens roll och funktion jämfört med en yngre?

Genom att skapa förståelse för hur visuella representationers fungerar, tror jag att man kan undvika moraliserande och ytliga tolkningar av bilder som ungdomar använder på nätet, vilket är viktigt för mig som blivande bild- och medialärare.


Year of birth: 1982
Place of birth: Uppsala, Sweden
Contact: ellinorbjorklund@gmail.com
Download press files (9 Mb)

Art Teacher Education