KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Emilie Börefeldt

All buildings have to be covered by limestone, says the urban planning law in Jerusalem. The stone is a symbol for holiness. It evokes a picture of the city’s mystical past and marks its geographical borders. Newly built suburbs, distant places and single houses covered in limestone find themselves within the borders of the heavenly city.

The Stone of Kings comes in tints called Jerusalem Gold Light, Jerusalem Gold Dark, Jerusalem Bone, Hallila, Salmon or Benjamin Grey.


Alla byggnader ska vara täckta av kalksten, så säger lagen om Jerusalems stadsplanering. Stenen är en symbol för helighet. Den frammanar bilden av stadens mystiska förflutna och markerar dess geografiska gränser. Klädda i kalksten hamnar nybyggda förorter, avlägsna platser och enskilda hus innanför den himmelska stadens gränser.

The Stone of Kings finns i nyanserna Jerusalem Gold Light, Jerusalem Gold Dark, Jerusalem Bone, Hallila, Salmon eller Benjamin Grey.


Year of birth: 1983
Place of birth: Linköping, Sweden
Contact: emilieborefelt@hotmail.com
Phone: + 46 (0) 709 890 494

Art Teacher Education