KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Retro-Outfitting the Future I am investigating how individuals create their own identities and visual identities, socio-culturally, through the use of convergent media. My focus is people who desire a certain look— that of the nostalgic 1930’s and 1940’s— seeking a nostalgic, utopian identity via ‘futuristic’ media. Through the use of convergent media, individuals can find […]

Kristina Gavhed

Retro-Outfitting the Future

I am investigating how individuals create their own identities and visual identities, socio-culturally, through the use of convergent media. My focus is people who desire a certain look— that of the nostalgic 1930’s and 1940’s— seeking a nostalgic, utopian identity via ‘futuristic’ media. Through the use of convergent media, individuals can find others with similar tastes as well as exchange ideas, ideals, images, texts and interests creating their own socio-cultural community and individual identities via media.

Visualizing my process, I have portrayed myself in the place of others; my face in their clothes. How do these outfits alter my identity? Do they alter my identity?


Retro-Outfitting the Future (Att klä framtiden i retro)

Jag undersöker hur individer skapar sina egna identiteter och visuella identiteter – socialt och kulturellt – genom att använda konvergerande medier. Jag riktar in mig på människor som eftersträvar en viss look – en nostalgisk 30- och 40-talslook – och söker en nostalgisk, utopisk identitet genom ”futuristiska” medier. Med hjälp av konvergerande medier kan man både hitta andra personer med liknande smak och utbyta idéer, ideal, bilder, texter och intressen, och därmed skapa sina egna sociokulturella nätverk och individuella identiteter via medierna.

För att visualisera mitt arbete har jag avbildat mig själv i andras ställe: mitt ansikte i deras kläder. Hur förändrar dessa kläder min identitet? Förändras verkligen min identitet?


Year of birth: 1980
Place of birth: Stockholm, Sweden
Contact: kristinageeart@hotmail.com
Phone: + 46 (0) 76 768 7551
Website: www.kristinageeart.com
Download press files (18 Mb)

Art Teacher Education