KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Johanna Siljeholm

My work deals with rooms for learning and how they affect what is there and is created there: people, gatherings and knowledge. Different physical settings invite certain ways for carrying oneself, certain ways for choosing ones words and conservations. The room encircles the person, with its walls, windows, doors and places the feet against the floor.

I am interested in social situations and the context which creates meaning between what we encounter, think, feel and do. For issues about knowledge production and the importance of the room and the context for social interplay. And for possible strategies to create the best possible prerequisites for learning.

My work explores the pedagogic room from the idea that we determine the room but that the room also determines us.


Mitt arbete handlar om rum för lärande och hur de påverkar det som är och bildas där: människor, möten och kunskap. Olika fysiska miljöer inbjuder till vissa sätt att föra sig, vissa sätt att välja sina ord och sina samtalsämnen. Rummet omsluter med väggar, fönster, dörrar och placerar fötterna mot golvet.

Jag intresserar mig för sociala situationer och de meningsskapande sammanhangen mellan vad vi möter, tänker, känner och gör. För frågor om kunskapsproduktion och rummets och kontextens betydelse för det sociala samspelet. Samt för möjliga strategier för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande.

Mitt arbete behandlar det pedagogiska rummet utifrån tanken att vi bestämmer rummet men att rummet också bestämmer oss.


Year of birth: 1982
Place of birth: Stockholm, Sweden
Contact: hannasilje@hotmail.com
Phone: + 46 (0) 737 348 659
Download press files (3 Mb)

Art Teacher Education