KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Get the Flash Player to see this content.

Anders Dahlberg

On the 9 January 2005 during the night, the most devastating storm in modern times swept in over Sweden.

In my investigation I have taken an interest in images of trauma and pictures from catastrophes. During a catastrophe, pictures become important as a way of creating meaning, understanding and order in the midst of chaos.

I have categorised representations of the storm known as Gudrun in order to see how they are staged and dramatised in the media, and to see how one can apprehend patterns and repetitions from catastrophes in a wider perspective.

In my design work I have experimented with images that create an illusion, which may also be seen as a metaphore for what images do with our understanding of things as they are.


Under natten till den 9 januari 2005 svepte den största stormen i modern tid inöver Sverige.

I min undersökning har jag intresserat mig för traumabilder och bilder från katastrofer. Under en katastrof blir bilder viktiga för att skapa mening, förståelse och ordning i kaoset.

Jag har kategoriserat representationer av stormen Gudrun för att se hur de iscensätts och dramatiseras i media, och hur man kan se mönster och upprepningar från katastrofer i ett vidare perspektiv.

I mitt gestaltande arbete har jag laborerat med ett bildmaterial som skapar en illusion, som också kan ses som en metafor för vad bilder gör med vår sakförståelse.


Year of birth: 1982
Place of birth: Växjö, Sweden
Contact: dabbel_82@hotmail.com
Phone: +46 (0) 739 553 492

Art Teacher Education