KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

SLOW SWEETs – M&M’s

Yen-Wen Tseng

Sweeter Sweets – Happiness Outside the Mouth

The intention of this project is to bring something different to people’s perception of sweets and to remind people of caring more about their candy intake habits by means of design and making people happy from other perspectives, not just by an amount of sugar.

“Slow Sweets” is a brand concept, promoting a slow candy intake attitude. “Slow Sweets” doesn’t involve producing its own candy since there are already too many tasty sweets. What it wants is to make each grain of candy more precious to eaters and to make people focus on taste and quality more than on quantity. “Slow Sweets” tries to collaborate with existing outstanding sweet brands through package/sweets/installation designs under the “slow” concept. The designs will slow down candy intake speed both physically and mentally in order to trigger more thoughts around eating habits.


Sötare sötsaker – lycka utanför munnen

Avsikten med detta projekt är att tillföra något annorlunda till människors uppfattning av sötsaker och att påminna människor om att bry sig mer om deras vanor gällande intagning av godis med avseende på design och att göra människor lyckliga utifrån andra perspektiv, inte bara utifrån en mängd socker.

”Slow sweets” är märkeskoncept som lanserar en attityd av långsamt godisintag. ”Slow sweets” involverar inte produktion av eget godis i och med att det redan finns alldeles för många goda sötsaker. Vad den vill är att göra varje uns av godis mer värdefullt för ätare och att få människor att fokusera mer på smaken än på mängden. ”Slow sweets” försöker att samarbeta med existerande framstående godismärken via packet/godis/installationsdesignen inom ”långsam” konceptet. Designen kommer att sakta ner godisintagshastigheten både fysiskt och mentalt i syfte att trigga igång fler tankar kring ätvanor.


Year of birth: 1981
Place of birth: Taichung, Taiwan
Contact: yenwen@yenwentseng.com
Phone: + 46 (0) 76 580 96 79
Website: www.yenwentseng.com

Formgiving Intelligence