KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Clip Hanger & Orderliness

Chia-Wei Lin

Normal Craziness

We all have some personal eccentricities. For example, some like to count the numbers of the poles on streets, the numbers of the phone rings, the numbers of stairs and so on. Some always arrange their things horizontally and vertically in a neat order. Some avoid stepping on the joint line between concret slabs. These scenes are familiar to us; however, have you thought about why we do these things?

I am very curious about these odd behaviors. As a designer, I believe these peculiarities reflect our emotional reaction to material objects and even reveal some potential needs of human nature. In this project, my aim is not just to realize this phenomena, but also review our daily life through psychological issues to discover another reference or new approach to design.


Normal galenskap

Vi har alla någon personlig excentricitet. Till exempel tycker vissa om att räkna antalet stolpar på gatorna, antalet ringsignaler från telefonen, antalet trappsteg osv. Vissa arangerar alltid sina saker horisontalt och vertikalt i en prydlig ordning. Somliga undviker att trampa på skarven mellan betongplattor. Dessa scener är bekanta för oss; har du emellertid funderat på varför vi gör dessa saker?

Jag är väldigt nyfiken på dessa märkliga behov. Som designer tror jag att dessa märkligheter speglar vår emotionella reaktion på materiella objekt och avslöjar till och med potentiella behov i den mänskliga naturen. I detta projekt så är mitt mål inte bara att förstå detta fenomen utan även att undersöka vårt dagliga liv genom psykologiska frågor för att upptäcka en annan referens eller en ny infallsvinkell på design.


Year of birth: 1978
Place of birth: Taipei, Taiwan
Contact: owen.jw.lin@gmail.com
Phone: + 46 (0) 76 580 9687
Website: www.formtalk.se
Download press files (29 Mb)

Formgiving Intelligence