KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Parsnip_Dehydration

Olof Johansson

This Master’s project has been run in collaboration with AB Electrolux. I have designed a product which combines dishwashing and food waste treatment.

In order to change the water consuming behaviour of pre-rinsing dishes, this alternative product system collects all food waste put into it, grinds and dehydrates the waste and collects it in containers. The container is emptied in the shared housing recycle station and later brought to the water treatment plant by the local municipality. Here the food residue is turned into biogas.

All technology in my project exists in separate products but has never been combined before.

Designing for technology that might be around 100 years from now is taking the easy way out. Designing an object of desire for today’s technology is an even greater and much more rewarding challenge.

Spiralization and volume reduction are key phenomena in dehydration and key features in my design.


Detta masterprojekt har genomförts i samarbete med Electrolux AB. Jag har designat en produkt vilken kombinerar diskning och hantering av matrester.

I syfte att ändra sättet att konsumera vatten vid försköljning så samlar detta alternativa produktsystem alla matrester som läggs i den, maler ner och dehydratiserar resterna och samlar det i behållare. Behållaren töms i den delade bostadsåtervinningsstationen och förs senare till vattenhanteringsanläggningen av de lokala myndigheterna. Här omvandlas matresterna till biogas.

All teknologi i mitt projekt finns i separata produkter men har aldrig tidigare blivit kombinerade.

Att designa teknologi som kan ligga runt 100 år fram i tiden är att gå den lätta vägen. Att designa ett föremål som behövs för dagens teknologi är en större och mycket mer tillfredställande utmaning.

Spiralisering och volymreduktion är nyckelfenomen i dehydratisering och nyckelinslag i min design.


Year of birth: 1983
Place of birth: Malmö, Sweden
Contact: johansson.j.olof@gmail.com
Phone: + 46 (0) 733 26 88 72

Formgiving Intelligence