KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

HHC-Map

Susanne Bryngelsson

Consumerism and consumption is the core of many, if not most, societies today. We have moved beyond basic needs to include luxury items and technological innovations trying to improve our lives, but never before have we cared so little about our belongings. As soon as we have an object in our possession we tend to lose interest in it.

In my Master’s project, I have looked into the possibilities to create longer lasting relationships between user and products by drawing parallels to human relations in the design process. Working from the hypothesis suggesting that to really connect with someone or something, it has to feel right in three places—the head, the heart and the crotch.

I have applied this approach and insights from studies of human relations, psychology, neurology, branding and the secrets of pick-up artists on four home consumption products; an alarm clock, a candle lighter, a remote control and a graphic print.


Konsumerism och konsumtion är kärnan i många, om inte de flesta, samhällen av idag. Vi har flyttat oss bortom grundläggande behov för att inkludera lyxartiklar och teknologiska innovationer i försök att förbättra våra liv, men aldrig tidigare har vi brytt oss så lite om våra tillhörigheter. Så snart vi har ett föremål i vår ägo så tenderar vi att tappa intresset för det.

I mitt masterprojekt så har jag undersökt möjligheterna att skapa relationer som varar längre mellan användare och produkter genom att dra paralleller till mänskliga relationer i designprocessen. Jag har utgått från hypotesen som hävdar att för att verkligen förbinda sig till någon eller något måste det kännas rätt på tre platser – huvudet, hjärtat och skrevet.

Jag har applicerat detta förhållningssätt och insikter utifrån studier av mänskliga relationer, psykologi, neurologi, branding och hemligheterna hos pickup artister på fyra konsumtionsprodukter för hemmet; en väckarklocka, en ljuständare, en fjärrkontroll och ett grafiskt tryck.


Year of birth: 1974
Place of birth: Stockholm, Sweden
Contact: sannebry@gmail.com
Phone: + 46 (0) 70 767 06 76

Formgiving Intelligence