KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Metaphor object -‘DanSam’

Sang-Min Song

Hidden Sensibility – Finding Hidden Sensibility Between Man and Objects

Symbol “A” has a clear meaning; it is the alphabet “A”. However, if one carefully looks at the meaning of “A”, or tries to associate the letter “A”, one can imagine varied meanings of it. Rhetorically, one might associate the letter with “air” or “airplane” or even with “adventure”; morphologically one may imagine a “ladder” or a “house”. Therefore, from time to time, “A” would have a broader meaning for certain individuals other than its basic meaning as the character or the symbol “A”.

Design Process
After sketching a number of sentimental objects, and making them study models, I have analyzed what meanings these objects have. I tried to find a name for the meaning, or a name for the sentimental behaviors, thereby making the meaning become more distinctive. Then I categorized and searched for meanings in those named objects. I have applied these objects with various sentimental meanings to designing a restaurant called Dimi and thereby created objects which allow dynamic operations of various senses. Dimi is a restaurant with its venue in Korean traditional housing; with only “one table” and which only accept customers by reservations.


Dold känslighet – att hitta dold känslighet mellan man och objekt

Symbolen “A” har en tydlig mening; det är bokstaven “A”. Om någon emellertid noggrant ser på betydelsen av “A”, eller försöker associera bokstaven “A” så kan man föreställa sig olika betydelser av den. Retoriskt så kanske man associerar bokstaven med “anka” eller “andas” eller till och med “artist”; morfologiskt kan man förställa sig en “stege” eller ett “hus”. Därför skulle “A” emellanåt ha en vidare mening för vissa individer annat än dess grundläggande betydelse som tecknet eller symbolen “A”.

Designprocessen
Efter att ha skissat ett antal sentimentala föremål och gjort studiemodeller så har jag analyserat vilka betydelser dessa föremål har. Jag har försökt finna ett namn för betydelsen, eller ett namn för det sentimentala beteendet, och utifrån det göra så att betydelsen blir mer utpräglad. Sedan kategoriserade och sökte jag efter betydelser i dessa namngivna föremål. Jag har använt dessa föremål med olika sentimentala betydelser för att designa en restaurang kallad Dimi och därmed skapat föremål vilka tillåter dynamisk användning av olika sinnen. Dimi är en restaurang med sin mötesplats i koreansk traditionell hushållning; med bara “ett bord” och som endast godtar förbokade gäster.


Year of birth: 1979
Place of birth: Republic of Korea
Contact: zzidan21@hotmail.com
Phone: + 46 (0) 735 211 767 / +82 10 7132 1701

Formgiving Intelligence