KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pmDong-Han Oh

NUI Treadmill – Application of Natural User Interface (NUI) for natural interaction for users in gyms

Current User Interfaces for treadmills are not focused on usability. They adopt additional control panels which are not in accordance with users’ running motion. This type of User Interface forces users to push tiny buttons on control panels while running with dynamic body motions. It can cause confusion and annoyance on the users’ part and even put them at risk of injuries.

The new type of treadmill applies NUI design that adopts typical human behaviors – in this case, running motion – allowing users to control every function of the treadmill without intervening with their exercise. Depending on whether runners lean/move forward or backward it increases or decreases the speed of the conveyor belt to suit the change in motion.


NUI Treadmill – Tillämpning av naturligt användargränssnitt (NUI) för verklighetstrogen interaktion för löpbandsanvändare på gym

Befintliga användargränssnitt för löpband fokuserar inte på användbarhet. De använder kontrollpaneler som inte stämmer överens med löparens rörelser. Detta slags användargränssnitt tvingar löparen att trycka på små knappar på kontrollpaneler samtidigt som han eller hon springer med dynamiska kroppsrörelser. Det kan göra löparen förvirrad och irriterad och till och med utsätta honom eller henne för skaderisk.

Den nya typen av löpband tillämpar en NUI-design som använder sig av autentiskt mänskligt beteende — löprörelser i det här fallet. Då kan löparen kontrollera löpbandets samtliga funktioner utan att det påverkar träningen. När löparen lutar/rör sig framåt eller bakåt så anpassas bandets fart, den ökar eller minskar, efter denna förändring i rörelserna.


Year of birth: 1979
Place of birth: Seoul, Republic of Korea
Contact: donghan@donghans.com
Phone: + 46 (0) 73 694 86 67
Website: www.donghans.com

Formgiving Intelligence