KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Cup disposer

Get the Flash Player to see this content.

Get the Flash Player to see this content.

Get the Flash Player to see this content.

Jui-Lu Shih

Volume is an influential and sustainable issue but easily ignored, especially since its product has a short life span and is largely consumed—the disposable cup. A pile of paper cups appear in the trash bins in restaurants, cafés and on streets, and then, when the cleaners come to pick up the plastic trash bags, they are filled with air.

The aim of this project is to solve this space issue through design and the research results are three works; a creased cup, a smile cup and a cup disposer. These three products induce people to reduce the space of the used cup-formed packaging and they also make it easy to do so via intelligent ideas and interesting form.


Volym är en inflytelserik och bärkraftig fråga men som lätt förbises, speciellt sedan dess produkt har en kort livslängd och blir i hög grad förbrukad – den disponibla muggen. En hög med pappersmuggar uppenbara sig i soptunnor vid restauranger, caféer och på gatorna, och när städarna sedan kommer för att hämta soppåsarna i plast så är de fyllda med luft.

Målet med det här projektet är att lösa den här frågan om utrymme genom design och resultaten av undersökningen är tre arbeten; en pressad mugg, en leende mugg och en mugghanterare. Dessa tre produkter förmår folk att minska utrymmet som används av den muggformade förpackningen och de gör det även lättare att göra så via intelligenta idéer och en intressant form.


Year of birth: 1981
Place of birth: Taipei, Taiwan
Contact: lucia0811@gmail.com
Phone: + 46 (0) 76 580 68 50
Website: www.formtalk.se

Formgiving Intelligence