KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

An evolution of office work (to be concluded) In my degree project I have chosen to take a closer look at the office. What has it looked like and what will it look like in a couple of years’ time. Three fictional characters, from three different working categories, have been used as bridges over to […]

David Ehrenstråhle

An evolution of office work (to be concluded)

In my degree project I have chosen to take a closer look at the office. What has it looked like and what will it look like in a couple of years’ time. Three fictional characters, from three different working categories, have been used as bridges over to the future: the Nomad, the Interrailer and the Lounger.

The characters are based on real people in working life who through their actions and attitudes to office work already find themselves in the future in many ways. Starting with these people, I have identified types of behaviour, attitudes and work patterns that have guided my work of designing the office of the future. The project has resulted in three products that not only symbolise the three travellers but also tell us something about where our society is heading.


An evolution of office work (to be concluded)

I mitt examensprojekt har jag valt att titta närmare på kontoret; hur det har sett ut och hur jag tror att det kommer att se ut om några år. Tre fiktiva karaktärer, hämtade ur tre olika yrkesgrupper, har använts som bryggor till framtiden: Nomaden, Tågluffaren och Loungern.

Karaktärerna är baserade på verkliga personer i arbetslivet som genom sina handlingar och inställningar till kontorsarbete på flera sätt redan befinner sig i framtiden. Utifrån dessa personer har jag kartlagt beteenden, attityder och arbetsmönster som har varit vägledande för min gestaltning av framtidens kontor. Projektet har resulterat i tre produkter, som inte bara symboliserar de tre resenärerna utan också berättar något om vart samhället är på väg.


Year of birth: 1984
Place of birth: Lund, Sweden
Contact: ehrenstrahle@gmail.com
Phone: + 46 (0) 708 270 334
Website: www.dehrenstrahle.com

Formgiving Intelligence