KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Nadine Simone Kuffner

In life we encounter constant changes. Unexpected incidents make it impossible to go back to the way it used to be. The former life dissolves into fragments. It often takes much effort to reconstruct a new, different life. The fragments need to be put together in another way. The belief in ourselves, our inner force gives us the strength to deal with loss, separation and painful experiences.

My work discusses the process of breaking down and falling apart and the need of rebuilding. It shows the search for comfort and the belief to emanate, invigorated from sorrow and doubt. I see, burn and break the materials to recompose them in another way. I cover, hide and protect them so I am able to saw, burn and break them once more. I rearrange constantly and find beauty and value in destruction. The faith of bringing it to a good end is my driving force.


Livet är fullt av förändringar. Oväntade händelser gör det omöjligt att gå tillbaka till det som en gång var. Det liv som var upplöses till fragment. Det krävs ofta stor ansträngning för att skapa sig ett nytt, annorlunda liv. Vi måste sätta samman fragmenten på ett annat sätt. Det är tron på oss själva, vår inre styrka, som ger oss kraft att hantera förluster, separationer och smärtfulla upplevelser.

Mitt arbete handlar om den process som sker när något bryts ner, faller isär och sedan måste byggas upp på nytt. Det visar hur vi söker efter tröst och tror på en återkomst – stärkta av sorg och tvivel. Jag ser, bränner och bryter ner material för att sedan sätta samman dem på ett annat sätt. Jag täcker, gömmer och skyddar dem för att kunna såga, bränna och bryta ner dem igen. Jag gör om hela tiden och ser skönhet och värde i ödeläggelsen. Tron på att det blir bra i slutänden är det som driver mig.


Year of birth: 1982
Place of birth: München, Germany
Contact: nadine.kuffner@gmail.com

Ädellab/Metal Design