KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

bark1

Maria Larsson

Transformers, mobile mountains and changing jewellery

My starting point was a fascination with the way a certain kind of children’s fiction builds on the possibility of change and different kinds of developments. One example is the Japanese robot Transformer. The Transformer can alter itself during battle; its arms can become laser guns and it can transform itself into different vehicles.

This reflects a versatile self perception which evolves on the net, in the games and in the technique. We are given new opportunities for playing several roles, for freeing ourselves from confinement to place, sex, age and perhaps time too.

In my practical work I have wanted to explore how a piece of jewellery can act as a transformer, using the potential of adding various materials, symbols and shapes to the body. I have developed this theme by working with changeable and interactive elements.


Transformer, rörliga berg och föränderliga smycken

Min utgångspunkt har varit en fascination över hur viss typ av barnfiction bygger på möjligheten till förändring och olika typer av utveckling. Ett exempel är den japanska roboten Transformer. Transformern kan bygga om sig själv under strid; dess armar kan bli lasergevär och den kan omvandla sig till olika fordon.

Detta återspeglar en rörlig jaguppfattning som växer fram på nätet, i spelen och tekniken. Vi har nya möjligheter att spela flera roller, befria oss själva från platsbundenhet, könstillhörighet, ålder och kanske även tid.

I mitt praktiska arbete har jag velat undersöka hur smycken kan fungera som transformers, genom möjligheten att addera olika material, symboler och former till kroppen. Jag har utvecklat detta tema genom att arbeta med föränderliga och interaktiva inslag.


Year of birth: 1966
Place of birth: Stockholm, Sweden
Contact: mialarsson2@googlemail.com
Phone: + 46 (0) 707 341 100

Ädellab/Metal Design