KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Lina Pihl

My interest lies in our cultural and socially constructed relationship to the body in the western world. The realm of norms, rules and laws that creates the complex structure which constitute the body and the traditional position of adorning and decorating the body with the use of jewelry for power, status, wealth, identity and beauty.

Like a cross-section of this indivisible unity, my jewelry breaks up these structures of body, norms, culture and society and shows them in a new light of form, context and meaning. By turning it into jewelry, a piece of tradition, history and interpretation, it also turns it into a discourse and perhaps a new understanding.

“Everything exists eternally in the same space and time. It is only our state of consciousness and our mental and physical abilities that cause us to “plug in” or “plug out”.”
–Marina Abramovic


Jag är intresserad av västvärldens kulturellt och socialt konstruerade förhållande till människokroppen: alla de normer, regler och lagar som skapar den komplexa struktur som är kroppen, och traditionen att pryda och dekorera kroppen med smycken som ett uttryck för makt, status, rikedom, identitet och skönhet.

Med ett tvärsnitt i denna odelbara enhet löser mina smycken upp sammansättningen av kropp, normer, kultur och samhälle, och visar dem i en ny form, ett nytt sammanhang och med en ny innebörd. Genom att åstadkomma smycken, tradition, historia och tolkning kan den också bli föremål för samtal och kanske nya insikter.

“Everything exists eternally in the same space and time. It is only our state of consciousness and our mental and physical abilities that cause us to “plug in” or “plug out”.”
(”Allting existerar för evigt på samma plats och i samma tid. Det är bara vår medvetandenivå och våra mentala och fysiska förmågor som får oss att ”koppla på” och ”koppla av”.”)
–Marina Abramovic


Year of birth: 1980
Place of birth: Stockholm, Sweden
Contact: pihl_lina@hotmail.com

Ädellab/Metal Design