KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Emelica Lidman

Distance and Participation

Awareness – Presence. Everything happens on the fringe between my outer and my inner. My inner stays partly hidden. I take a step backwards and contemplate, and then return to being in relation with the world.

Impression – imprint. The strongest in my memory are those who were left in silence. By creating a distance to my surroundings, I can perhaps find a deeper relationship on the way back.

Tools – jewellery. With the help of them I pursue a quiet conversation with the world surrounding me. Jewellery for shy people or for people with great integrity.


Distans och Delaktighet

Medvetenhet – närvaro. Allting händer på gränsen mellan mitt yttre och mitt inre. Mitt inre förblir delvis dolt. Jag tar ett steg tillbaka och reflekterar, för att sedan återigen falla tillbaka i relation med världen.

Intryck – avtryck. De starkaste som jag minns är de som lämnades i tystnad. Genom att upprätta en distans till min omgivning kan jag kanske hitta en djupare relation på vägen tillbaka.

Verktyg – smycken. Med deras hjälp för jag en tyst konversation med min omvärld. Smycken för blyga eller personer med stor integritet.


Year of birth: 1987
Place of birth: Stockholm, Sweden
Contact: emelica.l@hotmail.com
Phone: + 46 (0) 73 508 75 89
Website: www.emelicalidman.com
Download press files (11 Mb)

Ädellab/Metal Design