KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Get the Flash Player to see this content.

Elisabeth Möllersten

Impermanence

Impermanence, is for me, an explanation about the constant change of everything; a condition for the creation of life and the rise of death. If we had the answer for why impermanence exists and from where it has come from, we would have the answer for why we live.

Even materials that we see as longer lasting are built by atoms that are in constant movement, like us.

All symbols in the corpus have a connection to impermanence. Some are actively used throughout history, while others are personal and more contemporary interpretations.

Impermanence is a process and I have chosen to show through two courses of events where the work of chocolate demonstrates a quicker process of what will happen together with silver corpus.


Förgänglighet

Förgänglighet för mig är en förklaring om att allting hela tiden förändras, en förutsättning för att liv skapas och död uppkommer.

Om vi hade svar på varför förgängligheten finns och vart den har kommit ifrån skulle vi få svar på varför vi lever. Även material som vi ser som mer bestående är uppbyggd likt oss av atomer som är i ständig rörelse.

Alla symboler på corpuset har en koppling till förgänglighet. Några är flitigt använda genom historien, medan andra är personliga och mer samtida tolkningar.

Förgängligheten är en process och jag har valt visa två händelseförlopp, där chokladverket påvisar en snabbare process av vad som kommer att ske med silververket.


Year of birth: 1982
Place of birth: Stockholm, Sweden
Contact: elisabeth@sng.se
Website: www.sng.se
Download press files (1 Mb)

Ädellab/Metal Design