KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Eskil Loftsson

Everyday aestheticism scares me. Only two factors seem to control its design: economic conditions and a fascination for the technically achievable.

This is an aestheticism which seems to want to equate itself with and harness nature. I believe that this is a conceited and primitive way to assert human divinity. In contrast to such thinking I want to bring out the fantastic in being a part of the intangible chaos which constitutes our existence. Hoping for an aesthetic perception, whereby a stain on a white wall does not make us think of a failed white wall, but just a wall with a stain.


Vardagsestetiken skrämmer mig. Endast två faktorer tycks styra dess utformning: ekonomiska betingelser och fascinationen för det tekniskt möjliga.

Det är en estetik som förefaller vilja mäta sig med och tämja naturen. Jag anser att detta är ett fåfängt och primitivt sätt att hävda människans gudomlighet. I kontrast till ett sådant tänkande vill jag framhäva det fantastiska i att vara del av det ogreppbara kaos som utgör vår existens. Med hopp om en estetisk inlevelse, där en fläck på en vit vägg inte får oss att tänka på en misslyckad vit vägg utan just en vägg med en fläck.


Year of birth: 1982
Place of birth: Vasa, Sweden
Contact: eloftsson@hotmail.com
Phone: + 46 (0) 70 455 60 98
Download press files (15 Mb)

Ädellab/Metal Design