KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Sarah Vedel Hurtigkarl

What if?

What if all objects and things around us were alive?

I want to create fantastic, magical objects. I am playing imaginary games and making things up; pretending that things aren’t as you believe them to be. Objects and things from my daily life are transformed through my work and given a personality. Stories and memories are told through objects. Imagine how the unbelievable could become reality. I want fantasy to play a bigger role in our lives. As in a fairytale where everything can happen, I wish for my objects to become alive.


Tänk om?

Tänk om alla föremål och saker runt oss vore levande?

Jag vill skapa fantastiska magiska föremål. Jag leker imaginära lekar och hittar på saker; låtsas att saker inte är som man tror att de är. Föremål och saker från mitt dagliga liv transformeras genom mitt arbete och ges en personlighet. Historier och minnen berättas genom föremål. Föreställ er hur det otroliga skulle kunna bli verklighet. Jag vill att fantasin ska spela en större roll i våra liv. Som i en saga där allting kan hända så önskar jag att mina föremål ska bli levande.


Year of birth: 1981
Place of birth: Copenhagen, Denmark
Contact: sahurtigkarl@hotmail.com
Phone: + 46 (0) 703 111 898
Website: www.sarahhurtigkarl.com
Download press files (29 Mb)

Ädellab/Metal Design