KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

SLIDE

Get the Flash Player to see this content.

Yuko Maki

SLIDE – Gradational Boundaries

As a designer, I would like to create something of which use has space that people can interpret in their own way. Interactions among persons-spaces, persons-objects and spaces-objects are important issues when I design. For me, designing is about exploring those relations.

When I think about these relations, the idea of “boundary” can be seen as a clue for designing. In general, when a wall is erected the space is going to be divided into two. However, I consider that there would be a “gradational boundary” to divide the space, but also to connect to the other at the same time.

Based on this supposition, I designed a modular shelf which also functions as a room divider. People arrange the position by interpreting the hints given by the movable parts and fixed parts depending on the situation and purpose. It shows uneven aspects and generates a gradational boundary. I expect that there will be rich potential for various relations.


SLIDE – Övergångsgränser

Som designer vill jag skapa något vars användning har ett utrymme som människor kan tolka på sitt eget sätt. Interaktion mellan personer – rummen, personer – objekt och rummet – objekt är viktiga frågor när jag designar. För mig så handlar design om utforskandet av dessa relationer.

När jag tänker på dessa relationer så kan idén om ”gränser” ses som en nyckel till designandet. I allmänhet så kommer rummet att delas i två delar när en vägg reses. Hursomhelst så anser jag att det borde vara en ”övergångsgräns” för att dela rummet, men också för att ansluta sig med den andra på samma gång.

Baserad på detta antagande så har jag designat en modulhylla vilken även fungerar som en rumsdelare. Människor arrangerar positionen genom att tolka ledtrådarna som ges av de rörliga delarna och fastsatta delarna beroende på situationen och syftet. Jag visar på olika aspekter och genererar en övergångsgräns. Jag tror att det kommer att finnas en rik potential för olika relationer.


Year of birth: 1983
Place of birth: Niigata, Japan
Contact: yukomaki@gmail.com
Phone: + 46 (0) 76 217 90 10
Website: www.yukomaki.net
Download press files (10 Mb)

InSpace