KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Process - veneer shade, light experiment

Maria Vång

A lighting project. Light and mood – pendant lamps for public rooms.

Several hundred years ago it was the sun and the daylight that governed our lives. Nowadays, however, most of us probably take light for granted. By simply pressing a button we can continue our lives even after darkness has fallen. We often put on the lights even before the dusk has fallen, or as soon as it is a bit cloudy outside. What was luxury in the old days has now become ordinary.

An important reason for working with lighting is that the branch is on the verge of great changes since the light bulb is about to disappear. Producers and designers must think anew and find new solutions for light fixtures. I consider that we as designers must weigh in the consequences our decisions have for the environment. To pay attention to the life cycle of the product ”from the cradle to the grave” must become a natural aspect of our thinking. I have therefore designed a family of light fixtures with three different individuals and three unique characters, in the hope of a brighter future!


Ett belysningsprojekt. Ljus & atmosfär – pendelarmaturer för de offentliga rummen.

För flera hundra år sedan var det solen och dagsljusets rytm som styrde våra liv. Men idag tar nog de flesta av oss ljuset för givet. Genom en enkel knapptryckning kan vi fortsätta våra liv även efter mörkrets inbrott. Ofta tänder vi lamporna redan innan skymningen faller, eller så fort det är lite mulet ute. Det som förr var lyx har idag blivit vardag.

En viktig anledning till att jobba med belysning är att branschen står inför stora förändringar nu när glödlampan snart kommer att försvinna. Producenter och formgivare måste tänka om och hitta nya lösningar för armaturer. Jag anser att vi som formgivare måste väga in vilken inverkan våra beslut har på miljön. Att beakta produktens livscykel, ”från vaggan till graven”, måste bli en naturlig del av vårt tänkande. Jag har därför formgivit en armaturfamilj med tre olika individer och tre unika karaktärer, i hopp om ljusare framtid!


Year of birth: 1980
Place of birth: Hallstahammar, Sweden
Contact: info@mariavang.se
Phone: + 46 (0) 709 524 043
Website: www.mariavang.se

InSpace