KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Hung-Ming Chen

Design it, Make it, Sell it

My project is not only about doing design but also about how to make it happen. Design should not remain as a sketch or prototype if you really believe in it. In reality, lots of barriers stop us to continue, such as financial preparations, safety regulations, production knowledge and also wholesale contacts and so on. These kind of things really terrify us.

So, I wonder….. how hard will it be? Is there still a big barrier when every resource you can find is on the Internet?

I gave it a try and I’m going to share my true story with you.


Designa det, gör det, sälj det

Mitt projekt handlar inte bara om att göra design utan också om hur man får det att hända. Design borde inte förbli en teckning eller en prototyp om man verkligen tror på det. I verkligheten så hindrar många barriärer oss från att fortsätta, så som finansiella förberedelser, säkerhetsregler, produktionskunskap och även grossistkontakter och så vidare. Sådana saker skrämmer oss verkligen.

Så, därför undrar jag… hur svårt kommer det att bli? Finns det fortfarande en stor barriär när varenda resurs som du kan hitta finns på Internet?

Jag gav det ett försök och jag kommer att dela min historia med er.


Year of birth: 1978
Place of birth: Taiwan
Contact: hung-ming@chenkarlsson.com
Phone: + 46 (0) 76 240 95 73
Website: www.chenkarlsson.com
Download press files (5 Mb)

InSpace